2 years ago with 83 notes
naruto. Naruto Shippuden. Naruto Uzumaki. yamato. hachibi. killer bee. Killer B. uzumaki naruto. mine1. gif.
2 years ago with 55 notes
Naruto Shippuden. naruto shippuuden. naruto. naruto uzumaki. killer bee. killer b. mine1. gif. i want one killer b. hachibi.
2 years ago with 152 notes
naruto. Naruto Shippuden. hachibi. killer bee. naruto uzumaki. uzumaki naruto. naruto shippuuden. mine1. gif. B. killer b.
irenidae