2 years ago with 69 notes
naruto. Naruto Shippuden. naruto uzumaki. naruto shippuuden. mine1. gif. he is so cute omg. my bb.
2 years ago with 152 notes
naruto. Naruto Shippuden. hachibi. killer bee. naruto uzumaki. uzumaki naruto. naruto shippuuden. mine1. gif. B. killer b.
irenidae